Tori Kuradid

Print this page

Instruktsioon

Kevad on muutliku ilmaga ja seetõttu soovitan matkajatel arvestada ka ujuvate jääpankade ja eriti kiire vooluga. Seoses sellega anname teile eriti põhjaliku info jõe kohta koha peal.

1. Kogu matka jooksul tuleb kanda päästevesti.

2. Kanuuse minnakse ükshaaval, sealjuures hoitakse ennast võimalikult kanuu põhja ligi.

3. Kogenumal sõudjal oleks soovitatav istuda ahtrisse.

4. Kanuuse minnes peab kanuu olema vees, mitte nina või külgepidi kaldal.

5. Kohti jaotades tuleks jälgida, et kanuu raskuskese jääks tahapoole.

6. Kui tekib vajadus kohti vahetada siis seda tuleb teha kaldaääres.

7. Kui tahate kanuud keerata paremale, siis tuleb taga istujal sõuda kanuu vasakult küljelt.

8. Kui tahate kanuud keerata vasakule siis tuleb taga istujal sõuda kanuu paremalt küljelt.

9. Puude alt läbi sõites ei tohi ennast kallutada külgedele, vaid ette- või tahapoole.

10. Kärestikest läbi sõita tuleb sealt kust läheb kõige rohkem vett.

11. Enne kärestiku kohti tuleks kokku leppida kärestiku läbimise järjekord ja jätta kanuudele parajad vahemaad, et mitte üksteisele otsa sõita.

12. Kui kanuu peaks sattuma kivi otsa, siis tuleks võimaluse korral mõlaga põhjast tõugata.

13. Maale minnes ei tohi kanuu kaldale tõmmata.