Tori Kuradid

Print this page

Tori Hobusekasvandus

Eelmise sajandi algupoole oli Tori mõis Liivimaa rüütelkonna käes, siin kasvatati meriino lambaid ja voiglandi karja. Mõnedel andmetel oli 1845.a. paiku kuni 2000 meriinotõugu lammast (Balti mõisnikud püüdsid arendada villase riide tootmist).
Niiske kliimatõttu surid meriino lambad välja. Kaks esimest teepoolset talli olid varem olemas, seal nuumati viina- ja õlleköögi praagaga veiseid. Tagumised kivitallid ehitati 1860-1868.a. paiku.
Tori Hobusekasvandus alustas oma tegevust 1856 aastal, asutamise vajadust põhjendas Liivimaa rüütelkond kohalikku hobuse hävimisohuga, mille säilitamiseks oli vaja luua vastav hobusekasvandus.
Tegelikkult hakati aretama suuremat hobust, sest eesti hobune ei suutnud rahuldada areneva põllumajanduse vajadusi. Esmane aretus toimus kaootiliselt, ilma konkreetse eesmärgi ning tulemuseta.
Alles peale 1892 aastat, kui kasvandusse muretseti norfolk-roatster`i täkk Hetman, võttis aretus kindla ilme. Lähiminevikus on aretuse suund muutunud, rasketüübilise hobuse asemel püütakse aretada ja kasvatada kergemat ratsahobust.